Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for 17. december 2008

Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. Lukas-evangeliet

En af julens traditioner, især i de katolske lande, er at opstille en julekrybbe. En julekrybbe er en opstilling med de figurer, der deltager i begivenhederne i Betlehem julenat, da Jesus bliver født; Maria med barnet er altid placeret centralt i opstillingen, medens Josef står i baggrunden. Over familien svæver Betlehemsstjernen, der leder de vise mænd hen til den ydmyge stald. Til denne scene føjes ofte en række andre scener, der er inspireret af juleevangeliets beretning om Jesu fødsel. Man ser dyrene i stalden, æslet og oksen, der knæler for den nyfødte, samt engle, hyrder, får og de tre vise mænd. I de katolske lande er mange julekrybber desuden befolket med et myldrende folkeliv af bønder og håndværkere.

Johan Thomas Lundbye. Aesel. Glyptoteket                                               J. Th. Lundbye (1818-1848), Et stående æsel, 1842.

Johan Thomas Lundbye er normalt kendt som en af guldalderens mest betydningsfulde landskabsmalere, men i sin samtid blev han klassificeret som ”dyrmaler”. Dyr spillede en betydningsfuld rolle i hele hans produktion og i hans liv, og han efterlod sig et væld af dyreskitser.

Johan Thomas Lundbye. Ko. Glyptoteket                                            J. Th. Lundbye (1818-1848), Studie af en ko, udateret. Værkerne kan ses i sal 30.

Reklamer

Read Full Post »