Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for februar 2011

Augustus (63 f.kr-14 e.kr.)

Da jeg var i praktik på Ny Carlsberg Glyptotek i uge 8, fik jeg en af dagene til opgave at vælge et af værkerne i samlingen og skrive om det. Augustus’ portræt var en selvfølge for mig, da jeg finder hans liv og karakter interessant.

Augustus (også kaldet Octavian) var Cæsars adoptivsøn, arvtager og romerrigets første kejser. Han var enehersker fra 27 f.kr.-14 e.kr, hvilket gør ham til den længst regerende romerske kejser i historien. I disse år indførte han mange reformer, og erklærede bl.a. fred i hele riget, det man kalder Pax Romana (romerfreden).

 

Denne marmorbuste er lidt over en halv meter høj, og blev fundet i byen Fajum i Egypten sammen med et portræt af hans kone Livia, og hans adoptivsøn Tiberius. Den er utrolig velbevaret bortset fra et stykke af næsen, der er blevet slået af.

Busten er (ligesom panserstatuen fra Prima Porta) en kopi af et nu tabt portræt fra ca. 30-17 f.kr., og kopien menes at være lavet i tidsrummet mellem 4 og 14 e.kr.

Raffaella, praktikant på Glyptoteket

Reklamer

Read Full Post »

Vi har fundet de fem første vindere af familiequizzen i vinterferien uge 7. Tillykke til Emily 6 år, Hjalte 10 år,  Sara 12 år, Elvira 11 år og Esben 3 år, som får tilsendt en præmie.

Der kom mange fine besvarelser, og det var svært at vælge de bedste. En af opgaverne var at tegne en mumie. Her er vindernes flotte tegninger.

Vi fortsætter med familiequizzen ‘Kleopatra og romerne’ i denne uge 22.-27. februar (uge 8). Nye vindere vil blive trukket i næste uge.

Read Full Post »

Vinterferie for børn med omvisninger og quiz om Kleopatra

Den 29. april åbner udstillingen ’Kleopatras verden’, hvor Glyptoteket får besøg af et portræt af Kleopatra fra British Museum i London. Mange andre ting fra hendes tid findes rundt om på museet, så i vinterferien 12 – 20 feb. (dog lukket mandag) inviterer Glyptoteket til et besøg i Kleopatras verden.

Omvisninger for børn hver dag kl. 14
Der fortælles om, hvordan drenge og piger levede i Rom og Ægypten for 2000 år siden.

Familiequiz
Hent en quiz i museumsbutikken og gå på opdagelse i Kleopatras verden. De fem bedste besvarelser får tilsendt en præmie.

Se mere på Glyptotekets hjemmeside

Tilføjelse 16. feb.: Vi forlænger familiequizzen med yderligere præmier i uge 8.

Read Full Post »

Projektet På Sporet af Farven havde i slutningen af januar besøg af et tysk forskningshold, der har specialiseret sig i undersøgelser af farver på antik skulptur.

Det er blandt andet Ulrike Koch-Brinkmann (kvinden i baggrunden på billedet nedenfor), der har lavet rekonstruktionerne af antikke skulpturer, som er at finde rundt om på museet.

Heinrich Piening og Ulrike Koch-Brinkmann

I forbindelse med deres besøg undersøgte de et udvalg af skulpturer for farver med en avanceret analyseteknik, der kan identificere farverne på skulpturerne, uden at man behøver at udtage en prøve.

Read Full Post »

Carl Jacobsen: Iscenesættelse af en mæcen
 
I Dahlerups bygning i sal 44 ses et stort vægrelief, der forestiller en siddende og en stående mand, der skuer ud over en balkon, som var de tilskuere til en teaterforestilling. Det er da heller ikke hvem som helst, der er portrætteret. Relieffet forestiller Glyptotekets grundlægger brygger Carl Jacobsen (siddende) og arkitekten Vilhelm Dahlerup (stående). 

Hans Carl Christian Lamberg-Petersen, ”Carl Jacobsen og arkitekt Vilhelm Dahlerup” (MIN 1038)

Sal 44. Relieffet ses øverst til højre

Brygger Jacobsen og hans hustru havde i 1888 skænket deres private kunstsamling til offentligheden. En af betingelserne i gavebrevet var ”… at Staden Kjøbenhavn afgiver den nødvendige Byggegrund, og at Byen og Staten hver for sig deeltage med Halvdeelen af den til Opførelse af en passende Bygning nødvendige Sum, i alt en Million Kroner.”

I 1891 blev beslutningen om opførelse af et nyt kunstmuseum til bryggerens samling endelig stadfæstet, og Carl Jacobsens foretrukne arkitekt Vilhelm Dahlerup (1836-1907) blev valgt til opgaven. Det nye trefløjede museum, Ny Carlsberg Glyptotek, åbnede på Dantes Plads ved siden af Tivoli i 1897.

Plan over stueetagen i det nye kunstmuseum Ny Carlsberg Glyptotek (Dahlerups bygning)

Væg- og loftsreliefferne i det nye kunstmuseum var lavet af billedhuggeren og stukkatøren Hans Carl Christian Lamberg-Petersen (1866-1927). Der er ikke mange, der kender Lamberg-Petersen i dag, og han gjorde sig da heller ikke stærkt gældende som selvstændig skabende kunstner. Han var hovedsagligt respekteret og anerkendt blandt arkitekter for sine formfuldendte bygningsdekorationer, hvilket dette relief er et fint eksempel på.

Bryggeren Carl Jacobsen var ikke blot en stor kunstsamler og mæcen. Han forstod også i høj grad at iscenesætte sig selv i disse roller. Lamberg-Petersens reliefportræt af bryggeren var blot en del af denne iscenesættelse for Carl Jacobsen kendte sin kunsthistorie. Et portræt af en giver eller donator følger et historisk spor tilbage til senantikken, hvor de første kendte donatorportrætter dukker op.

Et donatorportræt eller giverportræt er normalt et portræt, der indgår i en større scene i et maleri, skulptur, relief eller lignende, og som viser portrættet af den person, som bestiller og betaler for det pågældende kunstværk. Donatorportrætter er især kendt i religiøs kunst, hvor giverens portræt indgik i den religiøse scene, som kunstværket viste. Det kunne for eksempel være en altertavle, som forestillede jomfru Maria med Jesusbarnet, hvor giveren er placeret knælende i forgrunden, som tilskuer til den religiøse scene. En af de berømteste eksempler på dette er den italienske kunstner Giovanni Lorenzo Berninis fremstilling af Den hellige Teresas ekstase (1647-1652) i familien Cornaros kapel i kirken Santa Maria della Vittoria i Rom. Den religiøse scene med den hellige Teresa og englen, der gennemborer hendes hjerte med en pil, er placeret centralt i kapellet. På begge sider af denne scene er familiemedlemmer af Cornaro-familien placeret i loger, som tilskuere til miraklet.

Santa Maria della Vittoria, Rom, Familien Cornaros kapel, detalje

På samme måde er Carl Jacobsen og Vilhelm Dahlerup placeret som tilskuere til den kunstsamling, som Carl Jacobsen skænkede til offentligheden, medens vi som beskuere af Lamberg-Petersens vægrelief bliver mindet om bryggerens store generøsitet.

Lamberg-Petersen, ”Carl Jacobsen og arkitekt Vilhelm Dahlerup” (MIN 1038), detalje

 

Read Full Post »