Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘Forskning’ Category

Projektet På Sporet af Farven havde i slutningen af januar besøg af et tysk forskningshold, der har specialiseret sig i undersøgelser af farver på antik skulptur.

Det er blandt andet Ulrike Koch-Brinkmann (kvinden i baggrunden på billedet nedenfor), der har lavet rekonstruktionerne af antikke skulpturer, som er at finde rundt om på museet.

Heinrich Piening og Ulrike Koch-Brinkmann

I forbindelse med deres besøg undersøgte de et udvalg af skulpturer for farver med en avanceret analyseteknik, der kan identificere farverne på skulpturerne, uden at man behøver at udtage en prøve.

Reklamer

Read Full Post »

I tirsdags pakkede vi Glyptotekets to ægyptiske krokodillemumier ned og tog dem med ud til Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, som er en del af Det Biovidenskablige Fakultet på LIFE.

Nu var det naturligvis ikke, fordi de 2000 år gamle krokodillemumier var syge, men fordi vi ønskede at finde ud af, hvad der var i mumierne. Undersøgelser af andre krokodillemumier har vist, at der kan være alt fra flere helt små krokodiller i én mumie til et eksempel på en slange og i nogen tilfælde bare fyld.

Da det drejer sig om babykrokodillemumier, blev vi henvist til afdelingen for mindre dyr, hvor det både er muligt at røntgenfotografere og ct-scanne ‘mindre dyr’. De arbejder normalt især med katte og hunde, der skal bedøves inden scanningen.

De 2000 år gamle krokodillemumier lå pænt stille.

Først blev den længste og mest løst indpakkede mumie røntgenfotograferet. Resultatet viste, at der var en slags pind og noget fyld i men ingen krokodille eller krokodilleknogler. Det var lidt skuffende, men for de gamle ægyptere, som ofrede disse krokodillemumier til krokodilleguden Sobek, var det sikkert lige så godt.

Den lidt mindre krokodillemumie med fint flettet mumiebind blev derefter lagt frem, og nu var det spændende, om vi ville få samme resultat.

Her ses den lidt tættere på med det fine fletværk og de udstående påsatte øjne.

I dette tilfælde viste røntgenfotografierne tydeligt, at mumien indeholdt et meget lille krokodilleskelet! Øverst ses det ovenfra og nederst fra siden, i begge tilfælde med hovedet til venstre. I højre ende ses en snor med et museumsnummer.

Små krokodilleskeletter er meget bløde, og vi fik forklaret, hvordan det var nødvendigt med meget kontrast for at kunne se det på røntgenfotografiet. Tegningen af et krokodillekelet er lånt fra Berkeley Univesity’s hjemmside med en skeletmanual med dyr.

Krokodillemumierne blev også CT-scannet, hvor det er muligt at få en 3D-rekonstruktion af indholdet.

Resultatet med en babykrokodille i den ene mumie og en pind i den anden blev bekræftet. Glyptoteket har altså, hvad man kunne kalde en luxusudgave og en discount. Begge var repræsentanter for krokodilleguden Sobek, som fik dem som offergaver af fromme ægyptere, der således kom nærmere guden.

I byen Hawara i Ægypten ved den fugtige Fayum Oase tilbad ægypterne Sobek, da der var mange krokodiller. Krokodillemumierne blev fundet på en gravplads ved Hawara i 1911 sammen med flere mumier. Glyptoteket fik to af dem fra den engelske ægyptolog Flinders Petrie, da Ny Carlsbergfondet støttede hans udgravninger.

TV2 Lorry fulgte med, da krokodillemumierne blev undersøgt på Hospital for Mindre Husdyr. Se indslaget fra tirsdag d. 5. oktober kl. 19.30.

Politiken.dk skriver også om krokodillerne.

Vi har tidligere skrevet om dem her på bloggen, før vi vidste, hvad der var i mumierne.

Mange tak til alle fra IMHS!

Read Full Post »

Det ser ud som om relieffets hjerteslag måles?

De næste uger frem kan publikum opleve Maria Louise stå i udstillingen og undersøge antikke skulpturer for farverester. Her anvender hun et håndholdt videomikroskop til at afsløre spor af de oprindelige farver på et græsk krigerrelief.

Hvis man vil vide mere, er der mulighed for at møde op til åbent værksted og høre om resultaterne af arbejdet med forskningsprojektet  ‘På sporet af farven’, samtidig med at man kan komme helt tæt på skulpturerne og selv få lov at se farverester gennem et mikroskop.

Følgende søndage (gratis adgang) er der åbent værksted kl. 15:
3.  oktober
7. november
19. december

Læs mere om ‘På sporet af farven’

Read Full Post »

I sidste uge havde Glyptoteket besøg af Ann Macy Roth, som arbejder på et projekt på Metropolitan Museum i New York vedrørende den type af ægyptisk grav, som kaldes en mastaba.

Mastabaer er store rektangulære bygninger af kalksten eller lersten med et offersted til den afdøde, der blev begravet under mastabaen i et gravkammer, som man kom til via en skakt. De findes især rundt om pyramiderne, hvor kongen blev begravet i det Gamle Rige (ca. 2650-2150 f. Kr.). I de tidligste mastabaer er offerstedet blot en niche i den østlige facade, og senere bliver det til flere rum inde i selve mastabaen.

Glyptoteket har dele af Ka-em-rehus mastaba fra Sakkara, som kom til museet i 1911 og blev opstillet med en rekonstruktion af facaden, som det havde set ud i Sakkara.

Klik for større plan

Den engelske ægyptolog James E. Quibell (1867-1935) var inspektør for pyramideområdet Sakkara 1905-1914, og han fandt Ka-em-rehus mastaba og bragte de bevarede vægge med relieffer til Cairo Museet. Han tegnede først en plan over offerrummet. Den østlige væg af offerrummet blev i Cairo, da der var specielle scener, som museet ønskede at beholde. De andre bevarede dele blev solgt til Glyptoteket.

Et stykke af den nordlige side af facaden var bevaret med Ka-em-rehus ben. På siden af det, som var en del af indgangen, ses også et relief.

Relieffet ved indgangen viser en lille del af en slagtescene med en mand, der holdt fast i en okse, der skulle ofres til Ka-em-rehu. Resten af denne scene har vist sig også at befinde sig på Cairo Museet.

Den oprindelige opsætning med den rekonstruerede mastaba blev ikke stående længe, da det hurtigt viste sig, at det blev for indelukket og fugtigt, hvilket skadede reliefferne. En ny opsætning uden facaden og den oprindelige afstøbning af relieffet i Cairo blev da løsningen.

Scenerne på østvæggen, som blev i Cairo, viser bl.a. fremstilling af statuer, hvor man kan bemærke, at statuerne afbildes med armene på siden, som det ser ud i virkeligheden. De levende skulptørers arme vises på den traditionelle ægyptiske vis, hvor det er vigtigt, at man kan se både skuldre og arme. Over denne scene var det nederste af en scene med ølbrygning, der ironisk nok altså ikke kom til Ny Carlsberg Glyptotek.

I dag er reliefferne fra Ka-em-rehus mastaba, bortset fra det fra facaden, opsat i sal 2 på vej ned til mumierne. Den midterste del af den store væg er selve offerstedet med den såkaldte sjæledør eller skindør, hvorigennem den afdøde kunne modtage sine offergaver. Over døren ses Ka-em-rehu ved et offerbord, og på siderne står han med en stav i hånden. Ifølge hans titler tog han sig af kongens vingård og var desuden præst. De to store huller var oprindeligt nærmest bare smalle revner , og bag dem var der et kammer med statuer af Ka-em-rehu. Gravrøvere har på et tidspunkt hugget hullerne større for at komme ind i det lukkede kammer.

Det mindste relief fra den oprindelige nordvæg (tv) viser transport af kvæg over vand og fiskefangst i net.

Bemærk krokodillen, der ligger på lur (tv under båden)!

Ann Macy Roth så nærmere på Ka-em-rehus relieffer i forbindelse med, at hun arbejder med andre mastabaer med lignende scener fra samme periode ca. 2300 f.Kr.

Læs mere om Ka-em-rehu i kataloget: M. Jørgensen, Ægypten I (1996), nr. 19-26.

Read Full Post »

Historien om Glyptotekets krone med fjer og horn, der passer til en statue af krokodilleguden Sobek, kan nu læses på videnskab.dk

Vi har tidligere skrevet om kronen og Sobek i Boston her på bloggen:
Aftryk på rejse og
Kronen passer!

Flere billeder fra Boston findes på Tines Ægypten  
Se også: Museum of Fine Arts i Bostons hjemmeside om Sobekstatuen

Read Full Post »

For kort tid siden skrev vi om en gipsafstøbning af bunden af en ægyptisk krone med fjer og horn. Den befinder sig nu i Boston, og torsdag morgen blev det prøvet, om den passer på en statue af krokodilleguden Sobek på Museum of Fine Arts.

Som det ses, passer den perfekt! Nu mangler vi bare at finde snuden til krokodillen.

Read Full Post »

For første gang deltager Glyptoteket i Forskningens Døgn, som i år finder sted 22.-24. april.  

Museets  to ægyptologer henter babykrokodillemumier og andre fund frem fra gemmerne og fortæller om mumieforskning og ægypternes tro på dyreguder ved to gratis arrangementer:

Fredag den 23. april kl. 15.30 
Lørdag den 24. april kl. 14.00

Tilmelding er ikke nødvendig. Billetterne afhentes efter først-til-mølleprincippet i museets billetsalg på dagen.
Se mere på Forskningens Døgns hjemmeside.

Arrangementer for skoleklasser finder sted torsdag og fredag, se Skoletjenestens hjemmeside

Read Full Post »

Older Posts »