Feeds:
Indlæg
Kommentarer

Archive for the ‘Petrie Projektet’ Category

I forbindelse med særudstillingen ‘I pyramidernes skygge’ rejste fotograf Janne Klerk til Ægypten for at tage billeder sammen med ægyptolog Tine Bagh. Fotografierne skal illustere de forskellige steder, hvorfra Glyptoteket har ægyptiske fund.

Her stilles skarpt på pyramiden i Lahun i det såkaldte Fayum-område syd for Cairo.

I årene 1908-1922 støttede Ny Carlsbergfondet den berømte engelske ægyptolog og arkæolog Flinders Petries udravninger i Ægypten. De enestående fund, af typer som ikke i forvejen fandtes på Det ægyptiske Museum i Cairo, forblev i Ægypten. De øvrige fund kunne Petrie fordele mellem sine sponsorer. Således modtog Glyptoteket gennem Petrie og Ny Carlsbergfondet en række statuer/statuefragmenter, relieffer og gravfund fra steder som Lahun, Hawara og Memphis. Disse steder er nu fotograferet, så fundene kan udstilles i sammenhæng med deres fundsted.

Udstillingen ‘I pyramidernes skygge’ om Flinders Petries udgravninger i Ægypten åbner d. 11. noverber 2011.

Reklamer

Read Full Post »

I tirsdags pakkede vi Glyptotekets to ægyptiske krokodillemumier ned og tog dem med ud til Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme, som er en del af Det Biovidenskablige Fakultet på LIFE.

Nu var det naturligvis ikke, fordi de 2000 år gamle krokodillemumier var syge, men fordi vi ønskede at finde ud af, hvad der var i mumierne. Undersøgelser af andre krokodillemumier har vist, at der kan være alt fra flere helt små krokodiller i én mumie til et eksempel på en slange og i nogen tilfælde bare fyld.

Da det drejer sig om babykrokodillemumier, blev vi henvist til afdelingen for mindre dyr, hvor det både er muligt at røntgenfotografere og ct-scanne ‘mindre dyr’. De arbejder normalt især med katte og hunde, der skal bedøves inden scanningen.

De 2000 år gamle krokodillemumier lå pænt stille.

Først blev den længste og mest løst indpakkede mumie røntgenfotograferet. Resultatet viste, at der var en slags pind og noget fyld i men ingen krokodille eller krokodilleknogler. Det var lidt skuffende, men for de gamle ægyptere, som ofrede disse krokodillemumier til krokodilleguden Sobek, var det sikkert lige så godt.

Den lidt mindre krokodillemumie med fint flettet mumiebind blev derefter lagt frem, og nu var det spændende, om vi ville få samme resultat.

Her ses den lidt tættere på med det fine fletværk og de udstående påsatte øjne.

I dette tilfælde viste røntgenfotografierne tydeligt, at mumien indeholdt et meget lille krokodilleskelet! Øverst ses det ovenfra og nederst fra siden, i begge tilfælde med hovedet til venstre. I højre ende ses en snor med et museumsnummer.

Små krokodilleskeletter er meget bløde, og vi fik forklaret, hvordan det var nødvendigt med meget kontrast for at kunne se det på røntgenfotografiet. Tegningen af et krokodillekelet er lånt fra Berkeley Univesity’s hjemmside med en skeletmanual med dyr.

Krokodillemumierne blev også CT-scannet, hvor det er muligt at få en 3D-rekonstruktion af indholdet.

Resultatet med en babykrokodille i den ene mumie og en pind i den anden blev bekræftet. Glyptoteket har altså, hvad man kunne kalde en luxusudgave og en discount. Begge var repræsentanter for krokodilleguden Sobek, som fik dem som offergaver af fromme ægyptere, der således kom nærmere guden.

I byen Hawara i Ægypten ved den fugtige Fayum Oase tilbad ægypterne Sobek, da der var mange krokodiller. Krokodillemumierne blev fundet på en gravplads ved Hawara i 1911 sammen med flere mumier. Glyptoteket fik to af dem fra den engelske ægyptolog Flinders Petrie, da Ny Carlsbergfondet støttede hans udgravninger.

TV2 Lorry fulgte med, da krokodillemumierne blev undersøgt på Hospital for Mindre Husdyr. Se indslaget fra tirsdag d. 5. oktober kl. 19.30.

Politiken.dk skriver også om krokodillerne.

Vi har tidligere skrevet om dem her på bloggen, før vi vidste, hvad der var i mumierne.

Mange tak til alle fra IMHS!

Read Full Post »

Denne måneds værk er en fin træfigur af manden Meri-re-ha-ishtef fra Ægypten. Træfiguren kom til Glyptoteket i 1921 fra den berømte engelske ægyptolog og arkæolog Flinders Petries udgravninger i gravpladsen Sedment i det nordlige Ægypten. Den stammer fra slutningen af perioden Gamle Rige, ca. 2200-2150 f.Kr.

Meri-re-ha-ishtefs grav bestod af en gravskakt ned til et gravkammer, hvor Meri-re-ha-ishtef var begravet i en kiste med sin nakkestøtte.

Nakkestøtten er af stenarten alabast i tre dele: en fod med to enkle ‘fødder’, en sokkel med to ‘ben’ og selve støtten til nakken med et par hænder under. På indersiden af støtten og på ‘benene’ ses hieroglyfindskrifter med gravejerens navn og titler. I navnet indgår kongenavnet Meri-re i en oval ring kaldet en kartouche, som anvendtes til kongenavne. Meri-re er kong Pepi I’s andet navn, og da Pepi I regerede i slutningen af Gamle Rige, har vi hermed dateringen af graven. Af Meri-re-ha-ishtefs titler fremgår det, at han bl.a. tog sig af kongens paladshave.

Glyptotekets træfigur stod ikke i gravkammeret men et stykke nede i gravskakten sammen med to andre figurer af samme mand, Meri-re-ha-ishtef. Den ene er mindre og uden stav, den anden er større med stav og scepter, og begge er nøgne som Glyptotekets figur, der ses i midten. Ved siden af den mindste figur stod en ufærdig mere enkel kvindefigur, og foran var tjenerfigurer anbragt på tre brædder i færd med at stege kød, brygge øl og bage brød for Meri-re-ha-ishtef i al evighed.

Efter udgravningerne i Sedment blev fundene efter den tids regler fordelt mellem det Ægyptiske Museum i Cairo og de museer og samlinger, der havde støttet Petries udgravninger. Ny Carlsbergfondet var en af disse støtter i 1921, og Glyptoteket modtog derfor den mellemste figur. Den største figur blev i Cairo, og British Museum i London fik den mindste sammen med nakkestøtten, kvindefiguren og tjenerfigurerne. Kisten var i så dårlig bevaringsstand, at det ikke var muligt at transportere den op fra graven. Petries hustru Hilda nåede heldigvis at kopiere dens indskrifter nede i gravkammeret.

Udgraveren Petrie foreslog, at de tre figurer repræsentrede den afdøde i forskellige aldre og med forskellig status. De bærer alle samme type af paryk, og Glyptotekets mellemste figur har det mest markerede ansigt. Med en stav i hånden skulle han således vise en ærværdig godsejer i sin bedste alder. Flere statuer eller figurer af samme person i en grav kunne være en ekstra forsikring af den afdødes efterliv.

Det kan undre, at Meri-re-ha-ishtef er nøgen, mens tjenerfigurerne bærer lændeklæder og kjoler, som de fleste ægyptere på den tid vises med. Der er dog andre eksempler fra samme tid på mandlige standspersoner uden klæder, så der må være en dybere mening. Mogens Jørgensen har i Glyptotekets katalog ‘Ægypten I’ s. 94 foreslået, at det kan hænge sammen med et ønske om, at den afdøde skulle genopstå med sin manddomsstyrke indtakt.

Meri-re-ha-ishtef (ÆIN 1560) kan ses i sal 2a.

Meri-re-ha-ishtef på British Museum findes på deres hjemmeside: British Museum.

 

Read Full Post »

Historien om Glyptotekets krone med fjer og horn, der passer til en statue af krokodilleguden Sobek, kan nu læses på videnskab.dk

Vi har tidligere skrevet om kronen og Sobek i Boston her på bloggen:
Aftryk på rejse og
Kronen passer!

Flere billeder fra Boston findes på Tines Ægypten  
Se også: Museum of Fine Arts i Bostons hjemmeside om Sobekstatuen

Read Full Post »

I Medum i Ægypten byggede kong Snofru fra starten af 4. dynasti ca. 2550 f.Kr. sin første pyramide som en trinpyramide. Nær pyramiden anlagdes store grave med dekorerede gravkapeller for embedsmænd, der også var af kongelig byrd.

I 1910 arbejdede den berømte engelske ægyptolog og arkæolog Flinders Petrie i Medum sammen med sine assistenter Ernest Mackay og Gerald Wainwright. Et stykke vest for pyramiden, var der runde fordybninger i overfladen, som indikerede, at der her var skakter ned til gravkamre. Mackay påbegyndte derfor udgravninger i dette område og fandt skakter hugget ud i den løse klippe, som førte ned til gravkamre bygget op af stenblokke syd for skakten. I alt beskrev og opmålte han 35 grave.

Klik for større plan

Denne mere ydmyge gravplads kaldte Mackay efter beliggenheden for ‘Far Western Tombs‘ (De Fjerne Vestlige Grave). I Glyptotekets ægyptiske samling findes en del gravfund fra Grav 50 og 55 i denne gravplads.  Gravene var samtidige med pyramiden, men bortset fra Grav 50 var de alle genanvendt i det senere 22. dynasti (ca. 946-720 f.Kr.) med meget sparsomme gravgaver. Gravgaver fra omkring kong Snofrus tid fandtes yderligere i Grav 55.

Grav 50, snit og plan

Den komplette Grav 50, havde stadig den såkaldte faldsten, som lukkede adgangen fra skakten ind til gravkammeret, på plads. Loftet til selve gravkammeret var faldet sammen og havde dermed knust knoglerne, som lå i den vestlige del af kammeret. Der var dog tilstrækkeligt bevaret til at vise, at den døde havde ligget i fosterstilling med hovedet mod nord.

I skakten udenfor faldstenen var anbragt offergaver til den afdøde, som det ses på planen: en stenkrukke med ører omgivet af fem cylindriske stenvaser.

På Glyptoteket har vi stenkrukken og tre af de cylindriske stenvaser. Krukken er af granit med ører, hvis underkant er skåret eller savet skarpt op og en meget skarp flad og også underskåret rand.

De tre cylindriske vaser er af kalksten og kun med en lille fordybning øverst, så de ikke kunne indeholde noget men bare skulle symbolisere beholdere med mad og drikke.

Spørgsmålet var indtil for nylig, hvor de sidste to vaser var blevet af. Da udgravningerne afsluttedes i Medum, fik Petrie efter tidens gældende regler lov til at udføre en del af fundene. De blev efterfølgende fordelt mellem forskellige museer og samlinger, der havde støttet udgravningerne økonomisk. Ny Carlsberg Fondet var en af sponsorerne, og fund fra Petries udgravninger kom gennem fondet til Glyptoteket.

En anden sponsor var museet i Manchester i England. Et besøg på Manchester Museum og et kig i deres database og magasin medførte for ca. en uge siden opdagelsen af, at de i sin tid havde modtaget de to “manglende” vaser fra Grav 50 af samme type som Glyptotekets. I Manchester findes ligeledes fund fra Grav 55 ligesom på Glyptoteket.

Read Full Post »

For kort tid siden skrev vi om en gipsafstøbning af bunden af en ægyptisk krone med fjer og horn. Den befinder sig nu i Boston, og torsdag morgen blev det prøvet, om den passer på en statue af krokodilleguden Sobek på Museum of Fine Arts.

Som det ses, passer den perfekt! Nu mangler vi bare at finde snuden til krokodillen.

Read Full Post »

For første gang deltager Glyptoteket i Forskningens Døgn, som i år finder sted 22.-24. april.  

Museets  to ægyptologer henter babykrokodillemumier og andre fund frem fra gemmerne og fortæller om mumieforskning og ægypternes tro på dyreguder ved to gratis arrangementer:

Fredag den 23. april kl. 15.30 
Lørdag den 24. april kl. 14.00

Tilmelding er ikke nødvendig. Billetterne afhentes efter først-til-mølleprincippet i museets billetsalg på dagen.
Se mere på Forskningens Døgns hjemmeside.

Arrangementer for skoleklasser finder sted torsdag og fredag, se Skoletjenestens hjemmeside

Read Full Post »

Older Posts »